Informace pro strávníky

Stravování začíná 2. 9. 2016. Strávníci, kteří platí hotově si obědy uhradí 1. 9. 2016.

Záloha na stravné ve výši 600,--Kč bude stržena do 15. 9. 2016 a úhrada za stravné 9/2016 proběhne do 15. 10. 2016, proto limit 800,--Kč je dostačující (informace pro strávníky, kteří hradí obědy inkasem).

Prázdninový provoz - úřední hodony

pondělí    8.00 - 11.00 hodin    13.00 - 14.00 hodin

středa      8.00 - 11.00 hodin    13.00 - 14.00 hodin

nebo po telefonické dohodě: 566 623 446